Kessenich

Het dorp

In de Keltische periode lag Kessenich aan de Maas. In de loop der tijden verlegde de Maas meermaals haar bedding. In de omgeving van het dorp zijn diverse oude beddingen aan te wijzen, de verlande maasmeander die we nu kennen als het Vijverbroek is er één van. Kessenich maakte lange tijd deel uit van de ‘Drie Eigen’: de drie ministaatjes Kessenich, Neeritter en Thorn. Zij oefenden tot aan de Franse tijd een gemeenschappelijk beheer uit over de gemene gronden gelegen tussen deze dorpen.

Kessenich biedt een heerlijke combinatie tussen natuur en cultuur. Vanuit het Maasdorpje trek je zo de natuurontwikkelingsgebieden in, waar de typische fauna en flora van de Maasvallei volop in ontwikkeling is. 

Kessenich

De omgeving

Het gebied Kessenich en de Drie Eigen bestaat uit een zeer divers landschap dat werd geschapen door Maas en mens. Natuurgebied Vijverbroek ligt centraal in de Drie Eigen (Kessenich, Thorn en Ittervoort). Koningssteen – Kollegreend vormt de lin tussen Thorn en Kessenich. 

Vijverbroek

Het natuurreservaat Vijverbroek in Kessenich bijvoorbeeld, is gelegen in een oude Maasmeander en wordt beheerd door Natuurpunt vzw. Door eeuwenlange verleggingen van de Maas is het buiten de invloedssfeer van de huidige Maas komen te liggen en is de afgesloten Maasarm langzaam aan het verlanden. In de laagste delen van de Maasarm ontwikkelden zich elzenbroekbos en wilgenstruwelen met een zeer grote ecologische waarde. De ondergroei is er soortenrijk, met veel verschillende soorten zeggen, Moerasvaren, Dotterbloem en Gele lis. Ook voor vogels is het gebied van belang, bedreigde soorten zoals Blauwborst, Nachtegaal, Wespendief, Boomvalk, Havik, Wielewaal en Sprinkhaanzanger komen er nog voor. En uiteraard weten ook libellen het natte gebied met vele poelen te waarderen. 

Koningssteen – Kollegreend

Kessenich wordt ook in sterke mate bepaald door de natuurgebieden Koningssteen en Kollegreend. Koningssteen ligt pal op de grens tussen Nederland en België. Het is één van de oudste natuurontwikkelingsgebieden in het RivierPark Maasvallei. Sinds 1996 wordt het beheer gezamenlijk uitgevoerd door Natuurmonumenten (Nl) en Limburgs Landschap vzw (B). De Konikpaarden die er grazen zijn van Limburgs Landschap vzw, de Galloways zijn van Natuurmonumenten. Momenteel is het zonder twijfel een van de meest waardevolle natuurgebieden in het RivierPark Maasvallei. Fuut, Koekoek, Spotvogel, Grasmus, Wielewaal en een hele rits andere vogels hebben er een geschikte broedplaats gevonden. Ook aan dagvlinders is er geen tekort, er zijn zo’n 31 verschillende soorten waargenomen. Tevens is dit de enige locatie langs de grensmaas waar het Hooibeestje voorkomt.

Natuurgebied Kollegreend werd in 1980 ontgrind en opnieuw opgevuld. Nu herbergt het een schat aan bijzondere planten en dieren die elk hun plekje hebben gevonden in het gevarieerd landschap. Zo worden bijvoorbeeld de ooibossen met dichte begroeiing erg gewaardeerd door onder andere de nachtegaal. De galloway-runderen van Limburgs Landschap vzw bepalen mee het mozaïekpatroon van bloemrijke graslanden en struwelen. 

De Maasplassen

Er is een groot aanbod aan activiteiten in deze regio die vrij uniek is. De Maasplassen zijn een uitgestrekt, aaneengesloten gebied van grote en kleine plassen, door diverse vaarwegen met elkaar te verbinden levert dit een aaneengesloten watersportgebied op van 3.000 hectare. Hier kun je zwemmen, surfen, zeilen, duiken, roeien, kanoën, waterskiën en sloep- of bootjes huren zonder vaarbewijs. Je kunt genieten van moderne jachthavens, prachtige recreatiestranden en uitstekende visplekken (1 dag visvergunning € 2,50-). De verschillende rondvaarten (Belgische en Nederlandse rederijen) zijn een absolute aanrader als je de schoonheid en omvang van de Maas, haar meren en de andere wateren wilt zien en ervaren.

Fietsvriendelijke vakantiewoning De Maaskei